SON DAKİKA

“TOPLUMUN ULUSAL DAVA VE POLİTİKASI İLE TOPLUMSAL SORUNLARI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA TANITMAK VE SAVUNMAK” BRTK’NIN YASAL GÖREVİDİR;

YAZI-YORUM
Bu haber 12 Aralık 2019 - 11:54 'de eklendi ve 109 kez görüntülendi.

Bayrak Radyosu, Kıbrıs Türkü bu adada özgür, egemen ve güven içinde yaşasın diye kuruldu.

Enosis’e karşı direnen Kıbrıs Türk mücahidinin sesi idi.

Büyük bir görevi başarı ile yerine getirdi ve halkının Devlet kurmasına öncülük, tanıklık etti.

Bayrak Radyo’su ile 1976’dan sonraki Bayrak Radyo Televizyonu 1985 yılına dek önce TMT’ye sonra Bayraktarlık’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı idi.

1985’te yasal bir statüye kavuştu.

Hala o yasa ile idare ediliyor.

O yasa da BRTK’ya bazı görevler veriyor.

O görevleri herkesin bilgisine getirmek istiyorum, çünkü millet bilmeden, görmeden sallıyor da sallıyor.

İşte kelimesi kelimesine yasada yazanlar:

Bu Yasa ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde radyo ve televizyon tesis ve istasyonlarını kurmak ve çalıştırmak amacıyla, Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu adı altında, kamu tüzel kişiliğine sahip tarafsız bir kurum kurulur.                                  

Kurumun kısa adı BRT olup merkezi Lefkoşa’dır.

BRT kurumu, yayınlarda aşağıdaki fıkralarda belirtilen ana ilkeleri gözetmek ve tüm çalışmalarını bu ilkeler ve yansızlık ilkesine bağlı kalarak yürütmekle yükümlüdür:

(1) Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı kalmak;

(2) İnsan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk

     devleti ilkelerinin toplumda yerleşmesine ve gelişmesine

     yardımcı olmak;

(3) Türk Ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını öngören

     Atatürk ilke ve devrimlerinin toplumda yerleşmesini ve

     gelişmesini sağlamak;

(4) Ulusal güvenlik ve genel ahlakın gereklerini ve ulusal

     gelenekleri gözetmek;

(5) Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda

     bulunma ve ulusal kültür ve eğitime yardımcılık yapma

     görevlerini yerine getirirken, Türk Ulusal eğitiminin temel

     görüş, amaç ve ilkelerine uymak;

(6) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında yansızlık,

     doğruluk ve çabukluk ilkeleriyle çağdaş habercilik teknik ve

     yöntemlerine bağlı kalmak;

(7) Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak;

(8) Yorum niteliğindeki yayınları, bu Yasada belirtilen esaslara

     uygun olarak ve Anayasaya aykırı olmayan karşıt görüşleri de

     içerecek biçimde hazırlamak ve yapmak;

(9) Açık oturumlarda karşıt görüşlere, yansızlık ve eşitlik ilkeleri

     çerçevesinde yer vermek;

(10) Toplumun ulusal dava ve politikasını ve toplumsal sorunları

       yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak ve savunmak;

Bilmiyorum daha fazla yazıya, söze gerek var mı?

Yani, BRTK yasası, BRT’nin ulusal bir duruş sergilemesini hemen hemen her konu için emrediyor…

Peki bunu yapması hala geçerli mi?

Evet geçerlidir çünkü 1963’teki tehditler ve tehlikeler sürüyor…